Doelstelling

DOELSTELLING VAN DE STICHTING MARINO

De stichting heeft tot doel schaatstalent de mogelijkheid te geven zich te ontwikkelen tot landelijke top marathonschaats(t)ers. Tot haar doelstellingen behoort tevens het verrichten van alle verdere handelingen, die met het eerder genoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht bovengenoemde doelstellingen onder meer te verwezenlijken door het creeren van voorwaarden en stimuleren van begeleiding tot optimaliseren van opleiding van de schaats(t)ers en op te treden als vertegenwoordiger en belangenbehartiger van de schaats(t)ers en begeleiding.

Het genereren en beheren van financiele middelen door onder andere het vinden van sponsors, donateurs, subsidies, vrienden van...e.d.

Tevens door het beschikbaar stellen van middelen aan marathonteams en/of individuele marathonschaats(t)ers, voor zover dit mogelijk is, zoals bijvoorbeeld (doch niet uitsluitend):

  • - Het beschikbaar stellen van kleding en dergelijke;
  • - Het beschikbaar stellen of het bemiddelen in het beschikbaar komen van verblijfsaccommodatie aan o.a. de 
       Weissensee  als daar  wedstrijden zijn     
  • - Het beschikbaar stellen van medische begeleiding;


Contact

Hieronder vind u onze contactgegevens:


Secretaris:                                                                                             Voorzitter: Dirk Maarssen
Marjo Hin - Spinhof  
Zwanenwater 34                                                                                    Penningmeester: Lex van Leersum
2152 BM Nieuw-Vennep
Tel: 0252 - 67 43 15


Links